Nya jämlikhetskraven från SSU-kongressen

Idag avslutades SSU:s 38:e förbundskongress. Under helgen har kongressens 249 ombud bland annat beslutat om ett nytt jämlikhetsprogram och valt en ny förbundsledning. Philip Botström från Filipstad valdes till förbundsordförande och Andrea Törnestam från Stockholm till förbundssekreterare.

SSU:s viktigaste uppgift framåt blir att se till att jämlikhet blir huvudinriktningen för svensk politik.
Reformerna i SSU:s nya jämlikhetsprogram behövs för att vända utvecklingen med de växande klyftorna och markerar starten för resan mot en jämlik framtid, säger Philip Botström, förbundsordförande för SSU.

Progressiv beskattning för ökad reformtakt
Under lång tid har inkomsterna för de allra rikaste dragit ifrån och skatterna har sänkts kraftigt. Under helgen har flera beslut fattats om hur våra ekonomiska resurser bör fördelas. SSU vill öka progressiviteten i skattesystemet och se en omfördelning av resurser från rika till fattiga.

Under helgen har SSU tagit ställning för införandet av bland annat fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt. Detta för att ge mer resurser för investeringar i välfärden, fler rättvisa jobb och bostadsbyggande.

Reformerat skolval för att minska segregationen
SSU vill reformera det fria skolvalet för att garantera alla elever en bra och likvärdig skolgång och minska segregationen. Resurser till skolan behöver fördelas efter behov för att minska klyftorna innan och mellan kommuner.

Ökat svenskt stöd för bekämpandet av IS
SSU har även fattat flera viktiga beslut på temat internationell solidaritet och jämlik värld. Bland annat vill SSU att den svenska regeringen förstärker stödet till styrkorna som slåss mot IS. EU måste kräva att den turkiska staten upphör med sina inskränkningar av demokratin och fokuserar på kampen mot IS härjningar.

När kan man läsa de fullständiga handlingarna?
Vi håller just nu på att justera protokoll och de slutgiltiga handlingarna från kongressen men det kan ta någon vecka innan de laddas upp här. Du kommer hitta handlingarna på sajten när de kommer upp.
På kongress.ssu.se kan du titta på hela sändningen från kongressen och även titta på de tal som hölls