Nominera ombud till SSU:s förbundskongress 2021

SSU samlas till förbundskongress 30 juli till 2 augusti, då ska 249 ombud från 26 distrikt fatta beslut om SSU:s politik, välja en ny styrelse och anta ett organisatoriskt handlingsprogram. Ombuden representerar sitt distrikt och fördelas proportionerligt efter distriktens medlemsantal.

För att ha rätt att nominera ombud till förbundskongressen måste du vara medlem. Alla som är under 36 år och som förnyat sitt medlemskap under året eller som gått med i SSU senast den 31 mars 2021 kan väljas som ombud och rösta i ombudsvalet.

Nomineringstiden börjar klockan 00.00 första april och avslutas 23.59 sjunde april. Ombudsvalet äger rum mellan 15 april och 11 maj. Resultatet av ombudsvalet presenteras den 12 maj.

Valkretsarna för ombudsvalet har bestämts av de olika SSU-distrikten och godkändes på förbundsstyrelsens sammanträde den 26/3–28/3.

Här nominerar du: ssu.easyvote.se

Använd samma kontaktuppgifter som du angav när du fyllde i formuläret för att bli medlem. Du kan kontrollera dina uppgifter och ändra dem på egen hand på minasidor.ssu.se.

Om du inte längre har tillgång till den e-postadress du uppgett tidigare måste du skicka mejl till medlem@ssu.se för en manuell uppdatering. Från torsdag 1 april till måndag 5 april har förbundsexpeditionen stängt och har därmed längre svarstid för medlemssupport.