Lisa Nåbo talade på demonstration mot marknadsskolan

8 juni 2022 demonstrerade SSU och S-studenter utanför riksdagen när man där inne röstade om viktiga förslag för att göra skolpengen mer rättvis. Vårt budskap? Avskaffa marknadsskolan!

Se Lisa Nåbos tal

Läs Lisas tal

(Hela finns inte i videoform)

Demonstranter!

En gång i tiden sågs utbildning som en gemensam angelägenhet. En angelägenhet för hela samhället, där vi förstod vikten av att vi medborgare fick en gedigen utbildning. 

Arbetarklassens barn skulle sitta bänkgranne med överklassens barn, äta i samma matsal, och räkna i likadana matteböcker.

Så skulle klassklyftorna överbryggas, och utbildningen bli jämlik. I takt med folkhemmets utbyggnad byggdes en svensk skola av absoluta världsklass. På 80-talet var Sverige ett av världens mest jämlika länder och vår skola satte barnen och ungdomarna främst. Vår utbildning, vår framtid – det var skolans uppdrag. Vi uppnådde också toppresultat i internationella mätningar.

Sedan hände något.

Lika unikt bra som Sveriges skolsystem var då – lika unikt uselt är det idag. Marknadskrafter har ätit sig in i hjärtat av utbildningen och förpestar allt de rör. Friskolereformen, fri etableringsrätt, skolpeng, oreglerat vinstuttag. Så stavas ett recept på katastrof. 

Inget annat land har kopierat vår skolmodell. I den övriga världen är det en orimlighet att aktiebolag kan göra oreglerad vinst på skattemedel. Trots det, skänker vi i Sverige år efter år bort hundratals miljoner kronor till aktieägare i bolagskoncerner – pengar som var avsedda för barnens utbildning. 

Antingen är alla andra av världens länder osedvanligt kloka – eller så är det Sveriges borgerlighet som är osedvanligt dum.

Man måste också vara osedvanligt dum om man inte ser segregationen, arbetslösheten och kriminaliteten i ljuset av vår kollapsande skolmodell.… 

Marknadsskolan ökar klyftorna och cementerar ojämlikheter i tidig ålder. Hur fan kan högern påstå att de vill göra något åt gängkriminaliteten och samtidigt försvara dagens utbildningssystem? Som ger oss skolor utan läromedel. Skolor där det är 30 elever på en lärare. Där de vuxna inte har någon chans att fånga upp de barn som hamnar i riskzonen för kriminalitet. Skolor, där det inte finns någon kurator – för att dom pengarna har istället gått till ägarens sommarhus i Spanien och riskkapitalister i USA och Qatar.

Skolan är ett av våra viktigaste verktyg för att stoppa nyrekryteringen till gängen. Men för högern är inte det viktigt. För högern är det viktigaste att skrika sig hesa om hårdare straff och visitationszoner än att faktiskt ta tag i problemen på riktigt. För högern är det viktigare att riskkapitalister skor sig på sämre utbildning för barnen än att förhindra fler dödsskjutningar.   

Vi ser att marknadiseringen av välfärden helt misslyckats med att uppnå de löften borgerliga partier har haft. Vinstuttagen i välfärden måste helt stoppas både i vården och i skolan. Marknadskrafterna kommer i varje givet läge försöka maximera sin vinst, sin egennytta – skolan har tappat sitt uppdrag. I kärnan av skolans verksamhet finns inte längre utbildning – där finns vinstintresset. 

Innanför dessa väggar  (peka) hindras nu varje försök till att vända utvecklingen. Det finns en klar majoritet i samhället för att få bort vinstintresset ur skolan, även i samtliga borgerliga partier, ändå fortsätter de att försvara utländska aktieägare framför svenska folket och sin egen väljarkår! 

Borgerligheten är köpt av de som skott sig på skolmarknaden – det finns en korruption i Sverige som ingen talar om. 

Vi står inför en absurd situation där våra skattepengar används till lobbyism mot folkvalda och opinionsbildning mot oss. Våra skattepengar slussas till koncerner och utländska aktieägare – som sedan använder samma pengar för att försöka övertyga oss alla om att fortsätta med vårt absurda system!

En gång i tiden satt arbetarklassens barn bänkgranne med överklassens barn. De åt i samma matsal, räknade i likadana matteböcker och gjorde skolutflykter tillsammans. 

Idag har matsalen effektiviserats bort och det är inköpsstopp på matteboken.

Och skolbänken. Skolbänken är för längesedan slängd på tippen – och med den idéen om en jämlik skola med utbildning som yttersta som mål.

I höstens val måste vi rösta bort högermajoriteten i Sveriges riksdag! Vi måste se till att skattemedel används till vad de är avsedda för – vård och skola och inte vinstutdelningar till de som äger aktier i skolkoncerner eller vårdbolag. 

Elevernas kunskap ska vara styrande. Lärarnas arbetsmiljö ska vara styrande. Samhällets behov av utbildade medborgare ska vara styrande. Och då finns det ingen plats för miljardvinster och så kallade “effektiviseringar”.

Lärarna säger det, eleverna säger det, svenska folket säger det. De enda som inte fattat är högern. Eller så förstår de men vägrar göra något åt problemet för att pengarna är viktigare än skolan.

Tack för att ni har lyssnat!