Lisa Nåbo kommenterar S Nato-beslut

Söndagen 15 maj fattade Socialdemokraterna beslut om att man ska verka för att Sverige ska gå med i Nato. SSU har ställt sig negativt till ett Nato-medlemskap men respekterar partistyrelsens beslut.

 

– Vi hade hellre sett en försvarsallians inom EU. SSU kräver nu av regeringen att de för kommande generationer garanterar ett Sverige fritt från kärnvapen, en kärnvapenfri zon över Norden och att utländska militärbaser aldrig etableras i Sverige. Unga är de som är mest kritiska till ett natomedlemskap och det är ju förståeligt. De är unga som riskerar att skickas i krig för att försvara andra länder. Den oron är det viktigt att man tar hänsyn till. Sverige måste fortsätta vara en röst och en kraft för fred, säger SSU:s ordförande Lisa Nåbo.

– Vi respekterar beslutet partistyrelsen har fattat. Det är en helt annan säkerhetspolitisk situation sedan Ryssland fullskaligt invaderat Ukraina, och vår närmsta allierade, Finland, som konsekvens söker medlemskap i Nato, säger SSU:s ordförande Lisa Nåbo.

Vid frågor, kontakta SSU:s presstjänst på press@ssu.se