Intresseanmälan till IUSY-committees

IUSY Global är ett projekt som SSU driver tillsammans med International Union of Socialist Youth (IUSY). Syftet med projektet är att möjliggöra mötet mellan unga socialdemokrater på regionalnivå (t.ex African Committee, Balkan round table). På de olika kommittémötena får våra systerorganisationer möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik.

Under dessa kommittémöten ansvarar SSU för utbildningspass i olika ämnen beroende på vilket tema som väljs för mötet. Tanken är att SSU:s erfarenheter och kunskaper ska vara ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet. Till varje kommittémöte skickar SSU max 2 personer.

Dessa kommittémötet utlyses ibland med kort varsel och därför öppnar vi upp en intresseanmälan för att samla personer som är intresserade av att åka och föreläsa. I de fall kommittémötena utlyses i god tid kommer en specifik ansökan öppnas för detta.

För att åka på kommittémötena måste du vara 18 år och känna dig bekväm att föreläsa på engelska. Om du blir en av de SSU:are som får åka på ett kommittémöte kommer du att bli kontaktad.

Anmäl dig här, https://podio.com/webforms/15580058/1044051

Intresseanmälan är öppen till den 31 maj.