Internationella kvinnodagen firas på SSU:s skola i Burma

Elin Lilijenbladh är volontär för SSU:s Burma-projekt och har varit på plats i Burmas största stad Rangoon sedan januari. Där undervisar hon i politisk ideologi, feminism och mänskliga rättigheter på en skola som drivs av SSU tillsammans med den socialdemokratiska oppositionen i Burma. Två dagar i veckan arbetar Elin också med ungdomsorganisationen Youth for a New Society (YNS) på deras kansli med organisationsutveckling.

Skolan närmar sig sitt slut och de femton studenterna har undervisats i politisk ideologi, historia, mänskliga rättigheter och feminism i snart 9 månader. Under sin tid på skolan har de också lärt sig att hålla munliga framföranden och under Internationella Kvinnodagen den 8 mars höll de presentationer kring CEDAW kommitténs senaste rapport angående kvinnors mänskliga rättigheter i Burma relaterat till dagens läge.

Burma som samhälle är väldigt ojämnställt, något som upprätthålls via diskriminerande lagstiftning trots garantier om likabehandling i konstitutionen men också via sociala och kulturella normer. Det är kanske inte så förvånande att ett land som i så hög grad och under så lång tid präglats av en militaristisk matchokultur. I Burmas parlament, som till 80% består av militärlojala USDP och militärer, finns bara 6% kvinnor. I regeringen finns bara en kvinna (utbildningsministern) och i medelstora och stora företag är kvinnor i stort sett frånvarande. Frekvensen av kvinnomisshandel, våldtäkt och trakasserier är stor, med lite eller inget stöd till de som utsätts. Domstolarna och polisen delar den sexistiska och diskriminerande synen på kvinnor som också reflekteras i lagstiftning och därför är det få förövare som åtalas eller fälls för brott.

Eftersom att Burmas befolkning är en av de fattigaste i sydost Asien utnyttjas ett stort antal burmesiska kvinnor för trafficking till andra länder, främst Kina. Under dagen spelade studenterna upp ett drama angående trafficking och dess konsekvenser, samt vad som kan göras för att hindra utnyttjande.
Delar av YNS var där, liksom lärare och bekanta och det hela var mycket uppskattat. På kvällen anordnades grillfest och sång på burmesiska och engelska där Taylor Swift och Justin Bebier var de vanligaste låtvalen.

/Elin Lilijenbladh