Internationella FN-dagen

Idag på den internationella FN dagen vill uppmärksamma vikten av en stark global fredsorganisation som kämpar för fred och rättvisa. Förenta nationerna och dess olika verksamheter är avgörande för många människors liv. Samtidigt vet vi att FN som organisation har flera utmaningar. Systemet för beslutsfattande som idag används i FN:s säkerhetsråd är orättvist och inkonsekvent. Vi i SSU vill se att vetorätten avskaffas.

– Vetorätten sätter käppar i hjulet för viktiga resolutioner som ska tas i säkerhetsrådet. Det räcker med att ett land från de fem permanenta medlemmarna röstar nej till ett resolutionsförslag för att förslaget inte ska gå igenom. Dessutom används vetorätten för att stoppa fredsinsatser ofta av egenintresse, det har tydligt varit fallet i Syrienkonflikten. Det är ett misslyckande för det globala samfundet och måste ändras, säger Tajma Sisic, internationell ledare för SSU.

– Vi vet att Sveriges engagemang är viktigt för att lyfta kvinnors deltagande i fredsprocesser och de konflikter som påverkas av klimatförändringarna. Sveriges insatser i säkerhetsrådet har varit en stor framgång. Därför vill vi se att Sverige återigen ansöker om en plats i säkerhetsrådet med siktet på början av 2030, säger Tajma Sisic.

SSU vill att Sverige ska prioritera FN:s önskemål om fredsbevarande och fredsskapande insatser med ett genusperspektiv.

SSU vill också att Sverige ska ansluta sig till FN-konventionen om kärnvapenförbud. Vi behöver en värld fri från kärnvapen.