Ingen rasism på min skola

Under 4 veckors tid genomförde vi i SSU Örebro ett antirasistiskt tema. Genom föreläsningar, workshops och diskussioner försökte vi komma fram till hur rasismen fungerar, hur den påverkar människor och hur vi kan bedriva en praktiskt antirasism. Diskussionerna var långa, tankarna många och idéerna ännu fler.

Nu har det blivit dags att gå från ord till handling, och därför presenterar vi nu vår kampanj: ”Ingen rasism på vår skola”.

Skolbesök – Ingen rasism på min skola
15/3 Tisdag – Tullängen
16/3 Onsdag – Thorén
17/3 Torsdag – Risbergska
18/3 Fredag – Plusgymmnasiet

28/3 Måndag – Vivalla
31/3 Torsdag – Karolinska

Attenda gärna vårt kampanjevent på Facebook, för att visa att du kommer delta i vår antirasistiska skolkampanj.

Har du frågor om skolbesöken, eller vill delta? Ta kontakt med vår ombudsman Lisbeth Estrada Pérez

Bli en del av vårt antirasistiska nätverk!
Som en följd av den ökande rasismen i samhället, och den kunskap vi fått genom våra antirasistiska studier, så kommer vi att organisera oss och erbjuda den som vill möjlighet att genom vårt antirasistiska nätverk arbeta för en mer jämlik framtid fri från rasism.

Verkar det vara något för dig?

Gå då med i SSU och kom på vår grymma kickoff för det antirasistiska nätverket som kommer att anordnas [dag-datum-tid-plats], där vi bland annat kommer att gästas av [namn, namn och namn] för att under en kväll både ha det grymt roligt och organisera oss mot rasismen!

Har du frågor eller funderingar kring det antirasistiska nätverket?
Kontakta vår ombudsman
Lisbeth Estrada Pérez

Politiska förslag
Som en del av vår antirasistiska kampanj har vi byggt vidare på vårt antirasistiska temaarbete (se kommande teman – här), och valt ut två politikområden och sju förslag att driva och bilda opinion kring. Förslag som vi tror kan bidra till en utveckling där varje ungdom, och varje människa, får större möjligheter att påverka sina egna liv oavsett hudfärg, etnicitet och ekonomiska förutsättningar.

Hemsidan - politiska förslag - bygg mer och bygg rätt

Hemsidan - Politiska förslag - En skola för alla

Har du ett förslag på hur vi kan bygga ett mer jämlikt samhälle, där din hudfärg, etnicitet, ekonomiska förutsättningar m.m inte står iväg för dina framtidsutsikter? Maila oss på gynnhammar@gmail.com


Vi hoppas att du uppskattar vår kampanj ”Ingen rasism på vår skola” och vårt antirasistiska arbete. Visa gärna din uppskattning, och håll koll på vad vi har för planer framöver, genom att följa oss på Facebook och/eller bli medlem i SSU Örebro (man kan välja att bli aktiv eller bara vara stödmedlem, för stödmedlemmar finns ingen åldersgräns).

Tillbaka till huvudsidan