Information från SSU:s nationella valberedning

Valberedningen är glada över att se att det finns ett stort engagemang kring valet av ny förbundsstyrelse och uppmuntrar till att fortsätta med det goda arbetet som görs ute i landet. Vi hoppas att hela denna period ska fortsätta vara öppen och transparent. Valberedningen ska naturligtvis göra sitt yttersta för att säkerställa valberedningens del i det arbetet. Nedan följer därför lite information om vad som sker härnäst i valberedningens arbete inför kongressen.

Tyck till om nästa styrelse
Svara på valberedningens medlemsenkät där du ges möjlighet att tycka till kring hur nästa förbundsstyrelse ska se ut. Valberedningen har satt upp ett antal kriterier att ta hänsyn till i valet av ny styrelse. Genom enkäten vill valberedningen få medlemmarnas åsikt om vad som är viktigast.

Hearing av ledningskandidater
Valberedningen ser positivt på att det hålls en del hearings redan nu med de som hittills gått ut med att de kandiderar till förbundsstyrelsen, förhoppningsvis ser vi ytterligare liknande initiativ. Valberedningen kommer efter sista nomineringsstopp (21 april) att hålla en hearing med de som kandiderar till förbundsledning, det vill säga förbundsordförande och förbundssekreterare.

Kandidatpresentation förbundsstyrelseledamöter
Valberedningen vill bidra till att alla som kandiderar till förbundsstyrelsen ska få så jämlika förutsättningar som möjligt att presentera sig. Kandidatpresentationer kommer därför publiceras löpande på SSU.se/kandidater, i den takt de inkommer till valberedningen.

Medlemmar och distrikt kan välja kandidater att ställa sig bakom redan nu innan nomineringsstoppet, men det finns inte en tidspress att göra det i detta skede. Det finns gott om tid att vänta för att se alla som kandiderar för att sedan uttrycka stöd för specifika kandidater. Det kan exempelvis göras genom ett medlemsmöte i er klubb där ni diskuterar huruvida ni vill ställa er bakom någon av kandidaterna och hur det beslutet ska fattas.

Instagram-live med ledningskandidater

Torsdagen den 18 mars 18:00 hölls en utfrågning av de som hittills aviserat att de ställer upp till förbundssekreterare och förbundsordförande som direktsändes från SSU:s Instagram.

Hör av er om det är nåt!
Maila oss i så fall på valberedningen@ssu.se