Idag släpper SSU valanalysen "slaget om framtiden"

Det parti som lyckas beskriva en verklighet som människor känner igen sig i, och samtidigt leverera lösningar på framtidens utmaningar vinner slaget om framtiden. Socialdemokraterna hade i valrörelsen som ambition att vara just ett framtidsparti. Men lyckades ändå dåligt med att mobilisera Sveriges framtid, landets unga, och leverera tillräckligt bra svar på framtidens utmaningar. Om det handlar SSU:s rapport om supervalåret 2014.

Analys om varför Socialdemokraterna inte lyckades bli det framtidsparti man hade hoppats
på kan sammanfattas i tre punkter:

  • väljare upplever sig inte i tillräckligt hög utsträckning som
    vänster
  • Unga röstade inte på Socialdemokraterna
  • Tripolariseringen av svensk politik (som
    gjorde SD till enda oppositionsparti) bidrog till att Socialdemokraterna tappade initiativet till vad den politiska huvudkonflikten skulle handla om.
  • Rapporten är uppdelad i tre delar. Ett som fokuserar på valresultatet – nedbrutet och analyserat ur olika perspektiv. Ett som går igenom ett antal slutsatser av de analyser valanalysgruppen dragit. Den sista delen är ett antal rekommendationer till socialdemokratin, inför kommande valrörelse och vilka utmaningar som finns på sikt.

    Läs SSU:s Valanalys här!