I solidaritet med Orlando

SSU:s ordförande Philip Botström skriver om terrorattacken i Orlando:

Jag har haft svårt att hålla känslorna i styr det senaste dygnet. När jag tänker på alla de fina människor som brutalt mördades under terrorattacken i Orlando är det omöjligt att inte känna ilska och sorg på samma gång. Jag har följt all nyhetsbevakning men det är ändå svårt att riktigt greppa. Hur kan en enskild persons hat lyckas krossa så mycket kärlek i en enda sekund?

Det här terrordådet skedde på en gayklubb i USA. Ett land där tillgången och attityderna till vapen skiljer sig tydligt från Sverige. Men låt oss inte luras att vi går förskonade från hatet i vårt land. Homofobi är livsfarligt även i Sverige. Hatbrott på grund av sexuell läggning är den näst vanligaste kategorin efter rasistiska hatbrott och uppskattningsvis 25.000 personer utsätts årligen för hatbrott med homo eller transfoba motiv.

För många extremister, religiösa såväl som politiska, är HBTQ-personers rättigheter själva sinnebilden av det samhälle de hatar. Ska vi lyckas stoppa våldet måste dessa grupper och det hat de sprider bekämpas kraftfullt och förebyggande. Att vi själva börjar hata eller ställa grupper mot varandra kommer däremot inte hjälpa någon.
Mina tankar och kärlek går till alla offer och anhöriga i Orlando.

Nu är det viktigt att alla vi som fortfarande kan, fortsätter att stå upp för alla människors rätt att vara, leva och älska jämlikt. För det är precis vad Pride handlar om. Så låt oss gå samman i parader, på skolor, arbetsplatser och nätforum med vårt budskap.

Kampen för jämlikhet måste föras varje dag, överallt. Och vi ska göra det tillsammans.