Från ord till handling – Så stärker vi den feministiska utrikespolitiken

”Vi talar ofta och gärna om Malala Yousafzais kamp för att flickor ska gå i skolan. Mer sällan lyfter vi hennes kritik mot hur resurser fördelas. Men naturligtvis hänger det ihop. Under 2013 spenderade världen stater totalt 1750 miljarder dollar på militära utgifter. Motsvarande siffra för biståndet är idag cirka 135 miljarder dollar. Vi vet redan att den summan inte räcker för de utmaningar som måste mötas.”Läs hela artikeln på Tvärdrags hemsida.