Från banker till välfärd. SSU kommenterar vårbudgeten.

Vårbudgeten som regeringen presenterade idag är en triumf för välfärden – och för SSU. Den viktigaste satsningen är att regeringen tagit till sig SSU:s förslag om en välfärdsgaranti – vilket betyder att välfärden får 10 miljarder mer per år.

– Skiftet i svensk politik blir nu verklighet på riktigt. Regeringen omfördelar pengar från bankerna till välfärden och satsar på det som bygger Sverige starkt, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Välfärdsmiljarder för att garantera välfärden ute i kommunerna
Behovet av mer resurser i välfärden har funnits länge, men har belysts extra i ljuset av höstens stora flyktingmottagande. SSU har därför vid upprepade tillfällen krävt att regeringens ekonomiska politik ska bli mer offensiv – och att statsbidragen behöver öka genom en välfärdsgaranti. Nu gör regeringen en historisk satsning.

– Det här är den största satsningen på välfärden som min ungdomsgeneration upplevt. Välfärdsgarantin kommer innebära att kommuner som tagit ett stort ansvar i flyktingmottagandet kan utveckla välfärden, vilket kommer gynna alla medborgare, säger Philip Botström.

”Viktigt att regeringen visar att de inte är en bromskloss i välfärdsbygget”

Tillskottet till välfärden kommer betyda mycket för landets kommuner – och i förlängningen också alla människor i Sverige. Satsningen är också viktig för att visa att regeringen genomför det man lovat, menar SSU.

– Att regeringen nu öppnar plånboken är viktigt för att visa att man inte är en bromskloss i välfärdsbygget. Samtidigt kommer mer behövas för rusta min ungdomsgeneration och bygga Sverige starkt, så Magdalena Andersson och Stefan Löfven kan inte luta sig tillbaka än, avslutar Philip Botström.

Andra viktiga satsningar i vårbudgeten

  • 10 miljarder till kommuner och landsting för att bygga landet och vår välfärd stark.
  • Höjd skatt på banker.
  • Ökad trygghet på asylboenden.
  • Stärkt SFI.
  • En budget som prioriterar välfärd före skattesänkningar.