Frågor och svar om prisutdelning på SSU-aktiviteter

Hur ser SSU på att lokala SSU-föreningar haft FIFA- och fotbollsturneringar där man kunnat vinna priser om man är medlem?

SSU har ett viktigt uppdrag att nå ut till och engagera en bredare grupp unga än de som får ett politiskt intresse hemifrån. SSU har en lång historia av att engagera genom fritidsaktiviteter, förr kunde det handla om dans och idag fotbollsturneringar. Att anordna sociala aktiviteter lokalt bygger större samhörighet vilket bidrar till att utveckla vår politiska verksamhet. Priserna i tävlingarna har syftat till att fler befintliga och potentiella medlemmar ska vilja delta.

I eventen står att man måste vara medlem för att få vara med/vinna pris, kan man se det som att SSU försöker köpa medlemmar?

Det är en långsökt koppling, SSU-medlemskap kräver ett aktivt ställningstagande av individen och ingen har fått något av större värde enbart genom att bli medlem i de här fallen. De uppmärksammade arrangemangen med tävlingar har haft priser för de medlemmar som vunnit lagtävlingar, det är inte ovanligt inom föreningsvärlden att ha priser för de som vinner exempelvis en fotbollsturnering. Dessutom kan den som blir medlem i SSU avsluta sitt medlemskap när som helst.

Men varför är det endast medlemmar som kunde vinna priser trots att alla kunde vara med?

Alla organisationer försöker hitta sina sätt att premiera medlemskap. SSU är inte endast till för de som har som mål att bli yrkespolitiker. För många är de sociala aktiviteter som SSU anordnar de enda tillfällen vi får att prata politik under avslappnade former och påminna om värdet av att fortsätta sitt medlemskap. Att ha priser för de som vinner tävlingar är inte SSU ensamma om att ha upptäckt ökar intresset för deltagande.

I Expressenartikeln menar en statsvetare att det är en tveksam metod kräva medlemskap för att få ta del av priser och inte förenligt med SSU:s ideologi, hur ser ni på det?

Det är oklart exakt vilka uppgifter det är statsvetaren kommenterar, alla uppgifter i artikeln stämmer ej. Exempelvis har inte krav på medlemskap ställts för att medlem ska kunna vinna pengar i turnering. SSU är bäst på att avgöra vilken typ av verksamhet som är förenlig med vår ideologi. Att anordna turneringar och tävlingar där SSU:s medlemmar kan vinna priser ifall man deltar och vinner är fullt förenligt med vår ideologi, och något som förekommer brett i civilsamhället.

Är det okej att man har kunnat vinna pengar i turneringen anordnad av SSU Ale?

Vi uppmanar inte till att kontanter delas ut som pris i den här typen av aktiviteter. Det som inte framkommer i rapporteringen om SSU Ale:s fotbollsturnering är att det var en fotbollsturnering mot rasism som var öppen för alla och det fanns inget krav på medlemskap för att vinna prispengarna.

Är det här ett sätt för SSU att förstora upp sina medlemssiffror och på så sätt får bidrag från MUCF?

Nej. Det är ett sätt att få fler intresserade av SSU och vår politik, få våra medlemmar att lära känna varandra bättre och uppmärksamma om att SSU finns lokalt. På turneringarna pratar man politik och förhoppningsvis når vi bredare grupper som annars inte hade upptäckt sitt intresse för politik.

Varför har man priser i en turnering, kan man inte bara spela för att det är kul?

Jo absolut, det är därför tävlingarna var öppna för alla som ville vara med. Men att fler vill vara med när man kan vinna något är inte något SSU är ensamma om att ha upptäckt.

Det är vanligt med olika typer av premier i föreningsvärlden, allt ifrån att få rabatter om man är medlem till att få böcker eller andra profilmaterial hemskickade om du blir medlem.
I vissa kampanjer kan man få en pin eller t-shirt med budskap om man blir medlem, det beror på hur SSU lokalt och regionalt väljer att utforma sina kampanjer.