Folk utan försvar

  Vi måste prata om försvarets vara eller icke vara. Och medan vi gör det måste vi se klyftorna som försvaret skapar i samhället. Även om försvaret en gång fyllde en funktion är det nu reducerat till en symbol och simpel signalpolitik. Innan värnplikten sattes på avbytarbänken fanns militären där som uppfostrande hand för att […]Läs hela artikeln på Tvärdrags hemsida.