FN bjuder in till samtal i Västsaharafrågan

Efter tio års dödläge i FN förhandlingarna om Västsahara, rapporterades det under lördagen från olika källor att förberedelser sker för nya samtal mellan parterna i konflikten i början på december. Det är representanter från den marockanska staten samt representanter från Polisario som uppges vara inbjudna till samtalet, även Algeriet och Mauretanien ska ha bjudits in till att delta. Inbjudan till mötet kommer från FN-representanten, Horst Köhler, tidigare förbundspresident i Tyskland och även före detta chef för Internationella valutafonden (IMF).

Inbjudan till samtalet kommer från en FN-resolution framlagd av USA i april 2018. I denna resolution uppmanas Marocko och Polisario att förbereda sig för samtal senast den 31 oktober. Nu, med en månad kvar innan sista datum för det framtagna förslaget har också inbjudningarna gått ut. Vid mottagandet av dessa har de två huvudaktörerna bibehållit sina tidigare ståndpunkter i frågan: Polisario önskar en folkomröstning om Västsaharas självständighet, medan Marocko framhåller vikten av Västsahariernas självbestämmanderätt men ej utvecklar vidare hur en sådan ska ta sig i uttryck.
På FN:s hemsida går det att läsa hur de söker finna en ”realistisk, praktisk och uthärdlig politisk lösning på den decennier-långa konflikten”. FN hoppas att den återupptagna förhandlingen ska ingjuta en ny, positiv inställning till att nå en ”ömsesidigt, acceptabel lösning som bidrar till det västsahariska folkets självbestämmande”.

Vi i SSU:s Västsaharaprojekt är positiva till utvecklingen i frågan och har samma förhoppningar som FN i det omnämnda uttalandet. Vi hoppas att den kommande förhandlingen äntligen ska ge Västsahara det självbestämmande de så länge har drömt om och kämpat för. Samtidigt önskar vi också framföra att oavsett hur den kommande förhandlingen kommer fortskrida, så har det alltid varit och förblir, vår främsta uppgift att stötta UJSARIO och POLISARIO i deras kamp. Det stödet bör kvarstå, såväl före som efter, deras frihet är uppnådd. Behovet av internationell solidaritet i politiska sammanhang förblir stort, och likaså viljan att upprätthålla ett starkt samarbete våra organisationer emellan.

– SSU:s Västsaharaprojekt