Så vill SSU förändra betygssystemet

Dagens betygssystem är:

 • Orättvist
  Betygssystemet är orättvist. Idag riskerar enstaka sämre prestationer att påverka ditt betyg orimligt mycket, oavsett hur hårt du slitit resten av kursen. Hur ska man kunna vara motiverad i skolan om hårt arbete inte lönar sig och en dålig period i skolan kan försämra ens betyg orimligt mycket?
 • Obegripligt
  Betygssystemet är ologiskt och krångligt. Det håller 47% av Sveriges lärare och 73% av Sveriges högstadieelever med om. Om inte ens den som går och jobbar i skolan förstår hur betygssystemet är uppbyggt, hur ska betygen då kunna bli rätt?
 • Ohälsosamt
  Betygssystemet är ohälsosamt. Ökad betygshets och en press över att alltid behöva prestera på topp för att få bra betyg gör många elever sjuka. Ångest, stress och depression har ökat bland unga de senaste åren. Den utvecklingen måste brytas. Att må bra är en förutsättning för att kunna prestera i skolan.


 • Betygsorättvisorna måste stoppas. Därför vill vi:

  Förändra betygssystemet så att enskilda sämre prestationer inte ska ha orimligt stor påverkan på betyget
  Idag kan enstaka sämre prestationer få stor effekt på ditt betyg. Det är orättvist. Reglerna behöver ändras så att lärare kan sätta mer rättvisa betyg.

  Införa ämnesbetyg i gymnasiet
  Kursbetygen i gymnasieskolan innebär att varje betyg i praktiken blir ett slutbetyg. Det skapar stress och ger inte en rättvis bild av vad du som elev lärt dig i ett ämne under dina år i gymnasiet. Därför borde det införas ämnesbetyg i gymnasiet, så
  att elever bedöms utifrån vad de kan om ett ämne, snarare än i en enskild kurs.
  Då sätts kunskap i fokus, inte prestationen i enskilda kurser och prov.

  Vi behöver din hjälp för att förändra betygssystemet!
  Gå med i SSU