Ett nederlag för svensk utrikespolitik

I det senaste numret av tidskriften Västsahara kan ni om SSU:s fortsatta arbete för ett fritt Västsahara.

I december 2015 besökte jag den västsahariska befrielserörelsen POLISARIO:s kongress som hölls i flyktinglägret i Dahkla. Jag såg ett område som var hårt drabbat efter höstens naturkatastrofer men trots motgångarna var många av människorna jag mötte vid gott mod.

Det var framförallt mötet med den unga västsahariska generationen som oroade mig. Det var tydligt att den unga generationen börjat tappa framtidstron. Efter 40 år av kamp för självständighet och mänskliga rättigheter börjar tålamodet tryta hos den unga västsahariska befolkningen. Efter att ha vuxit upp i flyktinglägren under odrägliga förhållanden har många unga tappat tilltron till att fred och demokrati är den rätta vägen att gå för att nå ett fritt Västsahara. Frustrationen växer vilket är en direkt konsekvens av en omvärld som inte gör tillräckligt för att få stopp på den olagliga ockupationen.

I början på året meddelade den svenska regeringen att man inte tänker erkänna Västsahara. Detta beslut kan inte annat än beskrivas som ett stort nederlag för svensk utrikespolitik men också ett svek mot den västsahariska befolkningen. Många västsaharier har väntat på ett svenskt erkännande och det är oroande att se att den röd-gröna regeringen inte har kraft att göra det som den borgerliga regeringen inte klarade av. Ett svenskt erkännande av Västsahara skulle inte bara ha stor betydelse för vägen mot ett internationellt erkännande, det skulle också skapa hopp om framtiden.

Det är 25 år sedan FN:s säkerhetsråd antog fredsplanen som bland annat säger att västsaharierna ska få möjlighet att folkomrösta om självständighet eller integration med Marocko. Om regeringen anser att FN-processen är vägen framåt är det viktigt att regeringen också tydliggör hur Sverige avser stötta denna, hittills fruktlösa process. Det västsahariska folkets frihet kan inte vänta.

Trots motgången fortsätter vi i SSU att belysa frågan på olika sätt för att få till stånd ett svenskt erkännande av Västsahara. Framförallt är vi pådrivande mot regeringen och utrikesminister Margot Wallström att tydliggöra hur det politiska stödet ska utvecklas och hur regeringen tänker vänder den misslyckade FN-processen.

Att sätta mänskliga rättigheter och folkrätt i det första rummet har varit den gyllene vägen för socialdemokratisk utrikespolitik. Nu är det dags att regeringen gör allvar av det som de båda regeringspartierna drivit under sin tid i opposition. Historien ska inte få konstatera att en socialdemokratisk regering svek den västsahariska befolkningens rätt till självbestämmande. För oss i SSU är detta inte en fråga om, utan när Västsahara ska erkännas.

Philip Botström, förbundsordförande SSU