Elin är SSU:s volontär i Burma, läs om hennes första veckor på SSU-skolan

Mitt namn är Elin Lilijenbladh och jag är SSU volontär till Burma projektet våren 2015. Jag är 26 år, passionerad internationalist, jurist och genusvetare med inriktning på mänskliga rättigheter och humanitärrätt. Jag har varit aktiv inom SSU i över tio år och har varit styrelseledamot, studie och kursledare för SSU Skåne och SSU Stockholms län. Det senaste året har jag arbetat speciellt med HBTQ-ungdomars rättigheter. Jag sökte till Burma projektet eftersom att det är en fantastisk chans att få använda allt som jag lärt mig inom SSU för att stärka den socialdemokratiska rörelsen internationellt och att få arbeta med engagerade ungdomar för att förändra deras verklighet till ett jämlikt och demokratiskt samhälle.
Jag är just nu på plats i Burmas största stad, Rangoon, för att undervisa i politisk ideologi, feminism och mänskliga rättigheter på skolan som drivs av SSU tillsammans med den socialdemokratiska oppositionen i Burma. Två dagar i veckan arbetar jag med ungdomsorganisationen Youth for a New Society (YNS) på deras kansli med organisationsutveckling.

Denna vecka har vi arbetat tillsammans för att få ut YNS budskap på fler plattformar i sociala medier och YNS har nu ett eget Twitter-konto, YNS Burma, som uppdaterar om den politiska utvecklingen i landet. Gå in och följ oss där och på facebook! Vi har också översatt texter från Burmesiska till engelska för att nå ut till fler också internationellt.

På den politiska dagordningen står just nu universitetsutbildning och studenters och lärares villkor högt på agendan. Olika studentorganisationer, bland annat ABFSU, har de senaste två veckorna protesterat mot en ny lag (National Education Law) som innebär en centralisering av skolsystemet och ett förbud mot student och lärarfacken. De går just nu från Mandalay i centrala Burma till Rangoon i söder, en resväg om över 500 km genom otroligt varma regioner. Flera protestmarscher har utlysts som ska ansluta till den första och avslutas i Rangoon. Proteserna har fått ett brett folkligt stöd där de passerat och lokalbefolkningen har vid flera tillfällen anslutit i demonstrationståget, liksom erbjudit mat och husrum till demonstranterna.

Protesterna har dock inte mottagits väl av militärregimen som vid ett flertal tillfällen har försökt stoppa marschen med vägspärrar, genom det breda folkliga stödet lokalt har marschen kunnat fortsätta. Idag meddelade regeringen att de kommer ”take actions” för att stoppa marschen innan den når till Rangoon. Igår hölls en stöddemonstration i Rangoon ledd av studentrörelsen tillsammans med YNS och fler politiska aktiviteter planeras just nu. Det är verkligen en spännande tid i Burma.

Här kan ni läsa mer om marschen;
(http://www.rfa.org/english/news/myanmar/education-02132015175711.html)