Diyar Ciceks tal på första maj 2022 i Falun

Första maj 2022 talade SSU:s förbundssekreterare Diyar Cicek i Falun. Här kan du läsa hans tal. Observera dock att det är det talade ordet som gäller (som alltid).

Mötesdeltagare! Demonstranter!

Tack! Idag är det exakt 8 år sedan jag höll mitt första tal i rörelsen. Då var jag en ung kille från Norslund som aldrig vågade tro att jag skulle få ta plats på riktigt i politiken. Men bakom mig fanns en fantastisk arbetarekommun som alltid stöttade mig och vågade lyfta mig. Nu är jag förbundssekreterare för SSU Sverige och har chansen att leda den unga socialdemokratin tack vare er! 

Tack för att ni trodde på mig, Falu arbetarekommun! 

Efter pandemiåren har vi återigen möjlighet att demonstrera för det vi vet är rätt – frihet, jämlikhet, solidaritet. Det är härligt att se er, och dela den energi vi har i arbetarrörelsen. Vi har verkligen vind i seglen. Att vi samlas här idag är styrka, det är värme, det är gemenskap – det är första maj i Falun!

I höst går svenska folket till valurnorna. Ett helt avgörande val för oss unga. Om det inte sker en förändring nu kommer klimathotet inte längre vara ett hot, utan ett faktum. Vår planet rusar mot tre graders uppvärmning med ofattbara konsekvenser som följd. Kollapsade ekosystem, torka, svält, bränder och flyktingströmmar av hittills ojämförbara mått – allt detta kommer bli regel snarare än undantag i ett samhälle där politiken sätter sig själv på läktaren. 

Socialdemokratin och arbetarrörelsen måste ta klimatkrisen på allvar – alla andra frågor bleknar i jämförelse! Allt för länge har vi väntat på att marknaden ska lösa våra problem. Med sin magiska, osynliga, hand skulle marknaden få klimatkrisen att försvinna – bara konkurrensen i samhället ökade ännu mer och skatterna sänktes ytterligare. 

Så här kan det inte fortsätta. Tiden håller på att rinna ut! 

Vi måste förena en ambitiös grön omställning med minskade klyftor när vi bygger det nya, hållbara Sverige.

Jag hade önskat att vuxenvärlden hade gjort mer. Att de hade förstått allvaret och att det är vi unga som kommer behöva ta smällen. Istället lägger regeringen 14 miljarder på att kompensera för höga bensinpriser. Med den summan hade man kunnat finansiera sommarlovskort för unga i 35 år. I trettio fem år. Det hade gjort skillnad för unga. Det hade gjort skillnad för klimatet, på riktigt.  

Så kära parti, låt oss iställer göra ordentliga systemförändringar – inte lappa och laga ett klimatskadligt system! Som SSUaren Anna Lindh sa: “Vi som är unga, vill tro på framtiden”.  

Låt oss därför gemensamt göra de stora investeringar som krävs för att göra Sverige klimatneutralt. Låt oss bygga framtidens klimatneutrala Sverige, med tillväxt och jobb för unga!

Kära mötesdeltagare. Idag börjar valrörelsen. 

En valrörelse, är rolig, den ska vara rolig. Men vi måste ha respekt för att den här valrörelsen är på allvar. Att den i grund och botten handlar om att förhindra att ungdomar skjuts ihjäl på öppen gata. Att stoppa klimatkrisen som kommer allt närmre. Och att se till att unga har någonstans att bo och ett tryggt jobb att gå till.  

Höstens val är givet ett val om politikens innehåll – men också om vilka vi är som människor, vad vi står för, vad vi tror är rätt. Det är ett val om människosyn. Kommer vi låta högerns människosyn vinna, som sätter arbetare mot arbetare och som tycker att vita flyktingar är mer skyddsvärda än andra flyktingar. Nej. Vi kan aldrig låta dom vinna. Den 11 september måste vi gemensamt se till att det är vår människosyn som vinner, inte högerns. 

Under valrörelsen ska vi visa att lösningen på vår tids stora utmaningar inte är opolitisk. Lösningen är socialdemokrati. Vi ser behovet av ett starkare samhälle som håller ihop, ett starkare samhälle där vi investerar i varandra och vår gemensamma trygghet, ett samhälle som ser varje människa och hennes behov och drömmar.

En röd tråd i socialdemokratisk politik är vår övertygelse om alla människors vilja och förmåga att utvecklas. Och detta bygger på att unga har ett jobb att gå till. Vi måste se till att unga ges den frihet som ett arbete och lön innebär. Detta är inte enkelt – vi måste se till att unga också har makt och inflytande på sina arbetsplatser – hur schemat läggs och arbetet organiseras.

Det finns inget ödesbestämt, ingen regel, ingen naturlag som säger att unga ska gå arbetslösa. SSU vill införa en nationell sommarjobbsgaranti för elever på gymnasiet, att studielån ska kunna avskrivas för de som tar anställning inom ett bristyrke eller i välfärden och heltid- och tillsvidareanställningar ska vara norm. Varje ung som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till, en lön att leva på och en ledighet att längta efter. 

Det finns de som säger att unga bara behöver anstränga sig mer, att det är för dyrt att anställa unga, att arbetsgivaravgifterna är för höga och att facket bara gnäller. ….

Men SSU kommer aldrig acceptera en sådan syn på unga arbetare Vi vill inte sänka ungas pris – vi vill höja ungas värde. 

Vi nöjer oss inte, vi ger oss inte, vi slutar inte förrän varje ung kan säga orden – idag går jag till jobbet.

Mötesdeltagare! Vi vill bygga ett Sverige som vilar på grundtanken om social demokrati. Social demokrati där vi känner – att ett gemensamt ansvarstagande för varandra – för solidaritet, inte är en uppoffring, ingen barmhärtighetsgärning, utan att solidaritet är en investering i varandra.

Vissa hävdar att klassamhället inte längre finns, att Socialdemokrati inte behövs. Jag håller inte med. Socialdemokratin behövs mer än någonsin. 

Vi ser det när unga skjuts ihjäl i våra förorter.                                     

Vi ser det när unga inte kan komma till fotbollsträningen för att busskortet är för dyrt.

Vi ser det när unga inte har någonstans att bo. 

Men när vi pratar om Sverige och det land vi vill bygga så är det hela tiden med insikten om att vi aldrig kan forma vårt land utan att göra det i gemenskap med andra människor i andra länder. Vi är ingen ö. Vi lever inte avskilda – tvärtom är vi beroende av varandra i byggandet av det jämlika samhället. Kriget i Ukraina visar detta tydligare än något annat. 

Detta fruktansvärda, brutala och meningslösa krig. Ett krig som kommer sätta ärr i en hel generation. En hel generation Ukrainare som förlorar sin ungdom, sitt hem och sina familjemedlemmar. En hel generation ryssar som tvingas kuva sig inför Putins vansinne. En hel generation av Europas unga kommer leva med konsekvenserna av detta hänsynslösa krig. 

Vi hänger ihop med mödrarna som flyr, med fäderna och sönerna som strider och dör, med barnen som berövas sin framtid. Deras vardag är också vår vardag. Deras verklighet är också vår verklighet. Vi är nära varandra. Det är därför vi demonstrerar denna första maj.

Vi demonstrerar för fred i Ukraina. Demonstrerar för fred i Europa. Demonstrerar för varje nation och folks rätt att själva göra vägval och bestämma över sin framtid. 

Alla folks frihet, hela världens fred!

Kära mötesdeltagare.

Vad vi ska knacka dörrar nu. Eller hur? Vi ska knacka varenda dörr, vi ska ringa varenda samtal och ta varenda debatt. Ingen rörelse kan göra det som vi kan. Ingen rörelse har den kraften som arbetarrörelsen har. Och vet ni? Högern är livrädd för oss. Dom är livrädda för arbetarrörelsen. För dom vet att inget stoppar den kraften vi har. Dom vet, att när vi sätter igång på riktigt. Då är dom chanslösa. 

Jag och SSU kommer jobba stenhårt för att ge Magda 4 år till vid makten. Och det är inte så dålig draghjälp, vi är nämligen inte bara Sveriges utan även Nordens största politiska ungdomsförbund! 

Den draghjälpen kommer dock inte gratis. När vi står där på valnatten, när Magdalena Andersson blivit Sveriges statsminister, då ska vi påminna henne om vilka som tog henne dit. 

SSU kommer inte tolerera, inte acceptera – en regering som inte minskar ojämlikheten i samhället. Detta är SSU:s besked!

Demonstranter! 

Vi ska vidare framåt, outtröttligt i arbetarrörelsens reformistiska anda, utifrån de värderingar vi står för. Frihet, jämlikhet och solidaritet – denna underbara första maj.

 Tack för att ni har lyssnat!