Det bästa med Bommersviksakademien

SSU:s studieombudsman Lisa Björk fick några ord med två nyutexaminerade deltagare från Bommersviksakademin som också råkar arbeta på förbundsexpeditionen, Jimmy Adebisi Larsson (digital strateg) och Ashkan Panahirad (utvecklingschef). Det här är vad de hade att säga om den omtyckta utbildningen.

SSU:Vad var det bästa med kretsen som var i helgen?

Jimmy: Det bästa med sista helgen var möjligheten att få prata politik utifrån de seminarier varje grupp satt ihop – såklart tillsammans med alla alumnis.
Ashkan: Det bästa med kretsen var äntligen få genomföra seminariet som vi förbered och gå på andra kamraters seminarier.

SSU:Varför ska man söka BommA överhuvudtaget?
Jimmy: Man ska söka till BommA för att man vill bredda sin kunskap inom arbetarrörelsen. Här handlar det först och främst om det egna ledarskapet och nätverket, sekundärt om det politiska.

Ashkan: Man ska söka till BommA eftersom man får möjlighet att träffa 100 andra människor från rörelsen olika delar från landets alla hörn. Man lär sig om och av varandra och får möjligheten att diskutera massor med intressanta frågor. Bonus – man får göra allt detta på Bommersvik!

SSU:Vad gav BommA som du inte kunde ha fått nån annanstans?
Jimmy: Lärde känna alla delar av arbetarrörelsen – SSU, Socialdemokraterna och facket från alla delar av landet. Otroligt givande.
Ashkan: Nätverka med kompetenta kamrater runt om hela landet och massor med insikter och erfarenheter som jag bär med mig vidare.

Sista ansökningsdatum för nästa Bommersviksakademin är den 12:e Juni 2016.
Läs mer och ansök här!