Darina Agha – SSU:s kandidat till Young European Socialists

3 februari 2015

SSU:s internationella sekreterare, Darina Agha, kandiderar till vice president för Young European Socialists (YES), samarbetsorganisationen för de socialdemokratiska student- och ungdomsförbunden i Europa.

Darina har bland annat fått stöd av unga socialdemokrater i Norden och Baltikum. Hon har långvarig erfarenhet av internationell politik och internationella samarbeten, samt examen i EU-rätt.

En feministisk säkerhets- och utrikespolitik där Europa tar ansvar för fred och trygghet i världen är något som YES behöver fokusera på. Ett starkt socialdemokratiskt Europa behöver en ung progressiv röst – där kan YES spela en viktig roll, menar Darina Agha som vill driva internationella frågor som är viktiga för SSU i organisationen.

YES-kongressen äger rum 9-12 april i Winterthur, Schweiz.