Dags att nominera till förbundsstyrelsen!

SSU:s valberedning vill nu informera om att det börjar bli dags att påbörja
nomineringsprocesserna inför förbundskongressen i augusti.

De uppdrag som ska nomineras till är:
• 1 förbundsordförande
• 1 förbundssekreterare
• 12 stycken ledamöter i förbundsstyrelsen
• 3 stycken revisorer varav en sammankallande
• 3 stycken ersättare för revisorerna

Nomineringarna ska inkomma till valberedningen@ssu.se senast den 2 maj.
Senast den 18 juli kommer valberedningens förslag presenteras för ombuden och medlemmarna.

Finns det några frågor till valberedningen?
Kontakta valberedningens sammankallande Niklas Säwén
niklas.sawen@gmail.com, 070-638 14 18