Building peace – changing the system. Rapport från IUSY-kongressen i Albanien

”Building peace – changing the system”

Det var temat för IUSYs kongress i Albaniens huvudstad Tirana förra helgen, och givetvis var en delegation från SSU på plats för att driva våra frågor.

IUSY (International Union of Socialist Youth) är SSUs globala samarbetsorganisation som samlar socialdemokratiska ungdoms- och studentförbund runt om i hela världen. Totalt har IUSY 134 medlemsorganisationer i över 80 olika länder, och IUSY är därmed paraplyorganisation för miljontals unga socialdemokrater världen över.

SSU har en lång och stolt tradition av internationellt engagemang, och när vi mötte kamrater från andra delar av världen märktes det att många ser upp till den svenska socialdemokratin. Ledare som Olof Palme och Anna Lindh har gjort tydliga avtryck, och många ser den svenska socialdemokratins bygge välfärdssamhället som en förebild. Det är såklart något att vara stolta över, men det innebär också att SSU och den svenska socialdemokratin har en hel del att leva upp till.

Vi var fem personer som representerade SSU: jag (Ola Palmgren, förbundsstyrelseledamot), Rahima Ortac (internationell ledare), Philip Botström (förbundsordförande), Andrea Törnestam (förbundssekreterare) och Rebecca Abrahamsson (internationell sekreterare). Dessutom representerades S-studenter av den eminenta Nasra Ali.

Den som har varit på en kongress vet att det svårt, för att inte säga omöjligt, att ta strid i alla frågor som en brinner för. För att få genomslag krävs det att en både prioriterar och fokuserar sitt arbete för att få med så många andra som möjligt på tåget. Därför hade SSU, tillsammans med våra kamrater från andra nordiska länder, redan innan kongressen beslutat att driva på för bra skrivningar om klimatutmaningarna och om en öppen och human migrationspolitik. Dessutom åkte vi dit fast beslutna om att välja om SSUs egen Evin Incir som generalsekreterare för IUSY, ett uppdrag hon haft den senaste mandatperioden på två år och som hon nu var nominerad att väljas om till.

Den som har varit på ett vanligt årsmöte eller en SSU-kongress skulle i stort känt igen dagordningen för IUSY-kongressen, även om punkterna hade andra namn än de vi brukar använda. Istället för att behandla motioner skulle vi behandla resolutioner, istället för ett politiskt handlingsprogram skulle vi anta ett manifest och istället för att välja en styrelse så valde vi ett presidium. Men i stora drag innebar det samma sak som det brukar innebära i SSU. De frågor vi hade valt att fokusera på skrev vi således resolutioner om och skickade in för behandling av kongressen.

När vi anlände på torsdag kväll samlades alla delegater för kommitté-möten i sina regioner, och vi sammanträdde således med våra europeiska systerförbund. Diskussionerna handlade mestadels om det val av presidium som skulle göras på lördagen, men det fanns också tillfälle att prata om de resolutioner som olika förbund hade skickat in. När mötet var slut stod det klart att det fanns fler kandidater än det fanns tillgängliga poster i presidiet, och att det fanns ett flertal resolutioner att som vi fortsatt behövde diskutera. Alltså fortsatte förhandlingarna ute i korridoren ett tag även efter mötet var slut.

Fredagen inleddes med kongressens officiella öppnande, varefter diskussionerna drog igång. Det mesta av dagen vigdes åt att diskutera olika organisationers ansökningar om att få bli medlemmar i IUSY och om en del organisationer som redan var medlemmar skulle få fortsätta vara det. Således kunde förhandlingarna om resolutionerna fortsätta utanför kongressalen. Dagen avslutades med kongressmiddag och albansk folkdans.

Lördagen ägnades sedan åt långa politiska diskussioner. Speciellt intensivt blev det när Israel/Palestina-konflikten diskuterades, liksom Västsaharafrågan, men voteringarna föll ut till vår fördel. Andrea ett lysande inlägg om flyktingmottagande (Öppna Europas portar!) och våra två resolutioner antogs med stor majoritet. Som kronan på verket valdes Evin om som generalsekreterare, och hon höll ett väldigt fint tal om vad det var som fick henne engagerad i SSU en gång i tiden.

För min egen del var det här min första IUSY-aktivitet, och således var jag fullmatad av nya intryck, nya bekantskaper och lärdomar när vi åkte därifrån. Men jag kommer aldrig glömma känslan när kongressens alla deltagare efter kongressens avslutning stod upp och sjöng Internationalen på alla möjliga olika språk. Vi är så många som kämpar för en värld där människor kan leva i frihet, jämlikhet och solidaritet. All over the world – to change it!

/Ola Palmgren