Åtta år av ökade klyftor, du kan aldrig gissa vad som hände sen

Idag släppte regeringen sin vårbudget och vi kan äntligen vända blad i svensk politik! Två mandatperioder av borgerlig politik har ökat klyftorna mellan människor.

Nu behöver vi en politik som ökar jämlikheten. Därför är det glädjande att det för första gången på ÅTTA ÅR är fattiga, kvinnor och barnfamiljer som är vinnarna! Hejdå jobbskatteavdrag som gynnar höginkomsttagare. Hejdå sänkta skatter före investeringar i välfärden.

varbudget

Många glädjande besked.

Äntligen höjs taket i A-kassan (som inte höjts sen 2001 och resulterat i en A-kassa som inte ens täcker fasta utgifter). Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs, underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs och bostadstillägget för pensionärer likaså. Detta är tre viktiga förändringar som prioriterar fattiga istället för rika, kvinnor istället för män.

Äntligen kommer satsningar på en jämlik skola med fler lärare i lågstadiet och fler utbildningsplatser.

Äntligen påbörjas SSU:s 90-dagarsgaranti med ett utbildningskontrakt med studier på heltid eller kombinerat med jobb eller praktik och en satsning på traineejobb kommer betyda mycket för de unga som saknar jobb och utbildning.

Även om vårbudgeten innehåller mycket bra så är den långt i från tillräcklig. Samhällsinvesteringarna hade behövt vara större. 90-dagarsgarantin behöver utökas, takten på bostadsbyggandet behöver öka och satsningar på rättvisa jobb måste utvidgas.
Det vi nu behöver göra är att blicka framåt. Bortom höst- och vårbudgetar. Sverige behöver en jämlikhetspolitik som sträcker sig minst en generation framåt. Den resan börjar nu!