Allt om nyårkurser 2018

Välkommen till Nyårskurserna 2018
Bommersvik Järna, Stockholm / 3-7 januari 2018
Deltagaranmälan
Anmäl dig senast 11 oktober

Vi söker kurshandledare
Handledarens uppgift är främst att planera och lägga upp kursens innehåll efter gemensamma riktlinjer samt att vara en ledargestalt på plats. Som handledare leder du tillsammans med andra handledare en deltagargrupp genom veckan. Du är deltagarnas närmaste kontakt och den som skapar trygghet i gruppen. Du kan också komma att vara ansvarig för olika utbildnings- eller workshopmoment.

Vi söker dig som:
– Är van vid att leda grupper och bidra till en god och trygg stämning
– Har erfarenhet av att vara ledare på flera nivåer inom SSU
– Har möjlighet att delta på Nyårskursernas planeringshelg den 11-12 november i Stockholm samt under hela kursen 2-8 januari 2018

Handledaranmälan
Anmäl dig senast 11 oktober

Om årets kurser
Nyårskurserna är SSU:s största och populäraste studie-event. Mellan 3-7 januari 2018 samlar vi ledare från hela SSU för utbildning, utbyte och inspiration. Du får verktyg för att utvecklas i ditt ledarskap, ta klubben eller distriktet till nya höjder, bredda er verksamhet, bedriva opinion och samlas inför valrörelsen!

I år erbjuder vi tre olika kurser.
Klubbledarutbildning – KLU
Syftet med utbildningen är att ge dig de verktyg och den inspiration du behöver för att kunna vara en bra ledare på lokal nivå i SSU. Utbildningen riktar sig till dig som har eller kommer att ha en ledande funktion i en klubb eller kommun.
Under utbildningen går vi igenom hur din klubb kan göra mer aktiviteter och få in fler personer i SSU. Utbildningen kommer också att handla om ditt ledarskap och om hur du kan använda din kropp och röst för att nå fram till andra människor. Sist, men inte minst, bjuds det på politisk inspiration och praktiska verktyg inför valåret som kommer.

Distriktsledarutbildning – DLU
Distriktsledarutbildning syftar till att ge dig goda förutsättningarna att kunna leda ditt distrikt. Utbildningen vänder sig till dig som har, eller inom snar framtid kommer att ha, ett ledande uppdrag på distriktsnivå.
Utbildningen tar huvudsakligen upp ledarskap i och vision för ditt distrikt och hur du kan jobba med organisationsutveckling av nya och existerande SSU-klubbar och SSU- kommuner. Utöver det handlar utbildningen om hur ditt distrikt kan bedriva en bra lokal och regional kursverksamhet. Under utbildningen ges också utrymme för att prata om hur distriktet kan bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete och hur vi vinner valet 2018.

Idépolitisk ledarskapsutbildning – ILU
Syftet med den idépolitiska ledarskapsutbildningen är att ge verktyg för ideologisk fördjupning och idépolitiskt skapande. Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en ledande roll i medieplattformen Frihets idépolitiska verksamhet.
Under utbildningen kommer du få ägna dig åt fördjupad diskussion om socialdemokratisk ideologi och olika socialdemokratiska idétraditioner. Du kommer också få arbeta med ditt egna politiska skrivande. Efter kursen ska du vara rustad för att delta i Frihets idépolitiska valrörelsearbete och främja idédebatt som verksamhet i klubbar och distrikt – exempelvis genom att ordna events, skrivutbildningar eller seminarium där du bor.

Grundkrav
För att delta på Idépolitisk ledarskapsutbildning krävs att du tidigare har deltagit på Distriktsledarutbildningen.

Kontaktinfo
Anna Lindqvist är ansvarig för nyårskurserna 2018. Maila henne på anna.lindqvist@ssu.se om du har frågor eller funderingar!