1000 värvade medlemmar

Över 1000 medlemmar värvades under höstkampanjens tre veckor och nästan 8000 elever gjorde testet på www.gissabetyget.se.

Tack för en enastående insats och för att ni delade med er av era berättelser om det obegripliga, orättvisa och ohälsosamma betygssystemet!

Höstkampanjen må pågått under tre veckor, men organiseringen fortsätter varje dag. Eleverna har varit väldigt glada över SSU:s kampanj, men långt ifrån alla har tagit del av det. Fortsätt att prata om kampanjen och se till att fler engagerar sig i SSU.

PS: Har du också värvat en kompis? Se till att hen hänger med på nästa aktivitet!