SSU:s nyårskurser

Nyårskurserna hålls 3–7 januari på Bommersvik och är en av SSUs mest uppskattade och omtalade ledarskapsutbildningar. Nyårskurserna 2022 består av tre olika kurser; Klubbledarutbildning (KLU) Distriktsledarutbildning (DLU) och valledarutbildning (VLU). Samtliga kurser kommer detta år ha ett tydligt valtema.

KLU

Kommunledarutbildning (KLU) riktar sig till dig som idag är klubbaktiv och är eller snart förväntas bli förtroendevald i din klubb, och som kommer delta aktivt i kommande valrörelse.

DLU

Distriktsledarutbildning (DLU) riktar sig till dig som idag är aktiv i ditt distrikt och är eller snart förväntas bli förtroendevald i ditt distrikt, och som kommer delta aktivt i kommande valrörelse.

VLU

Den nya utbildningen ”Valledarutbildning” (VLU) är en utbildning som riktar sig mot medlemmar som kommer att ha en ledarroll i distriktets valarbete. VLU riktar sig framförallt till seniora distriktsstyrelse-ledamöter, men även du som inte tidigare haft, men kommer att ha, en central roll i valrörelsen i ditt distrikt kan söka. Vi ser gärna att du som söker VLU har gått både KLU och DLU tidigare år. Kursen kommer bl.a. innehålla organisatorisk och ideologisk fördjupning, debatt- och ledarskapsutbildning.

Ansökan för deltagare till nyårskurserna 2022