Förbundsstyrelsen

OM FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förbundsstyrelsen väljs varannat år på SSU:s förbundskongress. Den nuvarande förbundsstyrelsen valdes på SSU:s 40:e kongress i augusti 2019.