Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs varannat år på SSU:s förbundskongress. Den nuvarande förbundsstyrelsen valdes av SSU:s 41:a kongress i augusti 2021.

För frågor angående press och förfrågningar till ledning, kontakta press@ssu.seSe vår pressportal. Där har du också pressbilder på hela förbundsstyrelsen.