Ingen ung ska bli kriminell

Hårda mot brotten och dess orsaker

Hur kommer det sig att vi nästan inte alls har en debatt i Sverige om brottens orsaker? Vi får fler poliser och skärpta straff, men så länge vi inte gör något åt grundproblemet kommer gängen bara fortsätta rekrytera nya killar.

Se videon

Det är inte enbart fler poliser och skärpta straff som kommer göra Sverige tryggt. Vi måste bygga bort segregationen och se till att unga män får bättre stöd i skolan och fler vuxna förebilder som går till jobbet och gör rätt för sig. Fler måste kunna få hjälp av avhopparverksamhet. Denna helhetsbild – både förebyggande och akut arbete –saknar svenska högern. De skriker bara efter fler poliser, men vill samtidigt förvärra segregationen och göra fattiga familjer fattigare. Då får gängen bara fler de kan rekrytera. 

Vill man få stopp på kriminaliteten och denna utveckling i Sverige, då röstar man på Socialdemokraterna i höst.

  • 1

    Bygg ut polisen och stärk socialtjänsten så de tillsammans kan jobba mer brottsförebyggande.

  • 2

    Vittnesskyddet måste stärkas och straffen för grov brottslighet skärpas.

  • 3

    Inför en nationell boendegaranti för personer och barn utsatta för våld i nära relationer som garanterar akut boende inom 24 timmar och ett mer långsiktigt boende med hyresgaranti.

Trygghet för alla

Lag och ordning

En ordnad och säker migration

Migration

Vård efter behov – inte plånbok

Sjukvård

SSU:s Green New Deal

Klimat