Därför behöver vi en green new deal

Klimatkrisen hotar vår framtid och klyftorna växer i rekordfart. SSU kräver en radikal och rättvis klimatomställning. Nu kraftsamlar vi för att Socialdemokraternas kongress ska ställa sig bakom vår motion: En svensk Green New Deal.

Dagens klimatpolitik riskerar att leda oss in i en klimatkatastrof

Vi behöver dig!

Visa att vi är många som vill ha förändring.

För varje person som tar ställning ökar chansen att de här förslagen kan bli verklighet. Skriv under för att visa ditt stöd, och få information om vad du kan göra längre fram!

228/500 har skrivit under

LÄS MOTIONEN!

LADDA NER MOTIONEN.